ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ WPA ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ NCD ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.

New educational partnership on Mental Health Care established between WPA and NCD Academy

Νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) και της Ακαδημίας NCD του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας για την Ψυχική Υγεία τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο 2021

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα σε όλα τα Συνδεδεμένα Μέλη της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) συμπεριλαμβανομένης και της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, μια  νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) και Ακαδημίας NCD του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας για την Ψυχική Υγεία τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο 2021.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υιοθετηθεί μια καλύτερη μορφή απαρτίωσης συμπεριφεριακών δομών και δομών ψυχικής υγείας στο πρωτογενές στάδιο φροντίδας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την νέα αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία μεταξύ των δύο αυτών βασικών ιατρικών οργανισμών, ανατρέξτε στην ανακοίνωση (στα αγγλικά) του Προέδρου της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) Dr. Afzal Javed με τίτλο: WPA  NCD Academy course on Mental Health Care.