Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 17ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WPA

 

Εναρκτήρια τελετή. 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA).
Εναρκτήρια τελετή. 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA).

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 17ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WPA

Το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) διεξήχθη στο Βερολίνο το διάστημα 8-12 Οκτωβρίου, 2017.

Μέλη της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής συμμετείχαν στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) στο Βερολίνο.

Φωτογραφία από την εναρκτήρια τελετή.

 

 

Θέμα ομιλίας Πρόεδρου της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής: “Πώς δημιουργούνται οι παραληρηματικές παραγνωρίσεις”.

 

Καθηγητές: Γεώργιος Χριστοδούλου, Ahmed Okasha, Afzal Javed.
Καθηγητές: Γεώργιος Χριστοδούλου, Ahmed Okasha, Afzal Javed.

 

Συνεδρίαση Επιστημονικού Τομέα Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA Scientific Sections) στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Βερολίνο.

Ομιλητής ο Καθηγητής Ahmed Okasha, όρθιος ο Καθηγητής Afzal Javed, Γραμματέας Τομέων, Εκλεγμένος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA).

 

Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου.
Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου.

 

Συνεδρίαση Επιστημονικού Τομέα Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA Scientific Sections) στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Βερολίνο.

Ο Επικεφαλής της συνεδρίασης και Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γεώργιος Χριστοδούλου.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νίκος Χριστοδούλου.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νίκος Χριστοδούλου.

 

Συνεδρίαση Επιστημονικού Τομέα Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA Scientific Sections) 10 Οκτωβρίου, 2017, στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Βερολίνο.

Ο Νίκος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής και Επικεφαλής του Επιστημονικού Τομέα Προληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας  (WPA Scientific Sections) αναφέρεται αναδρομικά στις δραστηριότητες του Επιστημονικού Τομέα Προληπτικής Ψυχιατρικής κατά την τελευταία τριετία.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νίκος Χριστοδούλου.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νίκος Χριστοδούλου.