ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Society of Preventive Psychiatry (SPP) - Eταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι αυστηρά ένα Μη Κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο με Κοινωφελή Σκοπό. Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής (WASP) και Συνδεδεμένο Μέλος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA).

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ιδρύθηκε το 2000 στην Αθήνα. Είναι αυστηρά ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με κοινωφελή σκοπό. Το λογότυπο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής φέρει στρογγυλή σφραγίδα με τον τίτλο της στην ελληνική και την Αγγλική και με το έτος ιδρύσεως 2000.

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι αυστηρά ένα Μη Κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο με Κοινωφελή Σκοπό. Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής (WASP) και Συνδεδεμένο Μέλος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA).