ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

founding members of the society of preventive psychiatry ιδρυτικά μέλη εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος Ευαγγέλου Στυλιανός Μαργαρίτη Μαρία Σιαφάκας Αλέξανδρος
Αγγελόπουλος Ηλίας Ζαχαριάδης Νικόλαος Μαρκουλάκη Ειρήνη Σταμούλη Σοφία
Αλεβίζος Βασίλειος Ζερβακάκης Παναγιώτης Μιχαλακέας Αλέξανδρος Τζέμος Ιωάννης
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Zervas Ioannis Μιχαλάς Στυλιανός Τζώνου Αναστασία
Αυγουστίδης Αδαμάντιος θεοδωροπούλου Σταυρούλα Μιχοπούλου Βάσω Τούντας Ιωάννης
Βασιλειάδου Μαρία Ισιδωρίδου Μαριέττα Μπεράτη Σταυρούλα Τούντας Κωνσταντίνος
Βασλαματζής Γρηγόριος Κατσουγιάννη Κλεάνθη Οικονόμου Μαρίνα Τριανταφύλλου Αθανασία
Βουδιγάρης Ιωάννης Κεράνης Δημήτριος Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Τριανταφύλλου Ευγενία
Βώρος Διονύσιος Κοκκώση Μαρία Παπαδημητρίου Ιωάννης Τρίκκας Γεώργιος
Γαρδέλη Πέπη Κόλλιας Κωνσταντίνος Παπακώστας Ιωάννης Τριχόπουλος Δημήτριος
Γεωργακόπουλος Νικόλαος Κονταξάκης Βασίλειος Παπαλέξη Εύη Φιλιώτης Διονύσιος
Γιαννουλάτος Πέτρος Κόντης Κωνσταντίνος Παππά Δήμητρα Φόρτος Ανδρέας
Γκιουζέπας Ιωάννης Κουντή Καλλιόπη Παράσχος Ανδρέας Χαβάκη-Κονταξάκη Μπεάτα
Γκρέτσα Ελένη Κωσταρά-Τσούπα Ματίνα Παράσχος Ιωάννης Χριστοδούλου Γεώργιος
Δαϊκος Γεώργιος Λαζαράτου Ελένη Πλουμπίδης Δημήτριος
Δημητρίου Ευάγγελος Λυμπεροπούλου Άννα Σακκάς Παύλος
Δουζένης Αθανάσιος Μαλλιάρας Δημήτριος Σακελλαρίδης Φώτης