ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

committees of the society of preventive psychiatry σύσταση επιτροπών εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής αποφασίζει για τη σύσταση διαφόρων Επιτροπών αναγκαίων για το έργο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.