ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ; ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2020.

Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας: Σωστό ή Λάθος;

Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας: Σωστό ή Λάθος; Άρθρο του Προέδρου της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Καθηγητού Γεωργίου Χριστοδούλου στην εφημερίδα «Καθημερινή», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 2020.

Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας: Σωστό ή Λάθος;

Ανάγνωση άρθρου από την ιστοσελίδα της «Καθημερινής».