ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

internal rules and regulations of the society of preventive psychiatry εσωτερικός κανονισμός εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Με αποφάσεις του ΔΣ καταρτίζεται και τροποποιείται εσωτερικός κανονισμός των υπηρεσιών και τμημάτων της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και του τρόπου λειτουργίας αυτών.