ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

current executive committee of the society of preventive psychiatry τρέχον διοικητικό συμβούλιο εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

 

Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής αποτελείται από:

Πρόεδρος Γεώργιος Χριστοδούλου
Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Ζαχαριάδης
Ταμίας Ελένη Γκρέτσα