ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19).

 

 

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας και με πρωτοβουλία ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ruhr, Bochum της Γερμανίας, συμμετέχει σε έρευνα σχετική με την ψυχική υγεία και το αίσθημα αισιοδοξίας του πληθυσμού κατά την περίοδο της πανδημίας του (COVID-19).

θα θέλαμε για τον σκοπό αυτό να ζητήσουμε την συμμετοχή σας στην εν λόγω έρευνα
με στόχο να μελετήσουμε πως αισθάνεστε κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να διερευνήσουμε:

  • τις επιπτώσεις των ενδεδειγμένων μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του ιού,
    όπως είναι η κοινωνική απόσταση, στην ποιότητα ζωής.
  • να εντοπίσουμε τους παράγοντες εκείνους που ενδεχομένως μας ενδυναμώσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
    τις ανοίκειες και πρωτόγνωρες αλλαγές που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας και έτσι να διατηρήσουμε το ευ ζήν.


Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε:

  • να απαντήσετε στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων που ακολουθούν σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Στη συνέχεια, θα χαρούμε να σας ρωτήσουμε για τις εμπειρίες σας ένα μήνα αργότερα.


Θα χαρούμε πολύ να μας υποστηρίξετε σε αυτό μας το εγχείρημα!Η συμμετοχή σας στην ως άνω έρευνα θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στη μελέτη των τρεχουσών προκλήσεων που έχουν επέλθει εξαιτίας της πανδημίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν με προτεινόμενα μέτρα που ενδεχομένως να βοηθήσουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του γενικού πληθυσμού και πιθανώς και στην αναβάθμιση και των δικών σας συνθηκών διαβίωσης.

Η χρονική διάρκεια της ενασχόλησής σας με την έρευνα αυτή κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά.

 


Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα τηρηθεί πλήρως η εμπιστευτικότητα σχετικά με τις απαντήσεις σας, στο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας – αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και δεδομένης της ανωνυμίας των απαντήσεων, δεν θα είναι εφικτό να αναγνωρίσει κανείς από ποιο άτομο προέρχονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες.Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)Τις θερμές μας ευχαριστίες για την συνεργασία σας.Καθηγητής Γ.Ν. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής

Ε. Τριανταφύλλου
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Μέλος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής

Π. Τσέλλος
ΜSc, Ψυχολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης