ΕΚΔΟΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ: DISASTERS – MENTAL HEALTH CONTEXT AND RESPONSES, Cambridge Scholars Publications

DISASTERS – MENTAL HEALTH CONTEXT AND RESPONSES
Cambridge Scholars Publications
Editor(s): George N. Christodoulou, Juan E. Mezzich, Nikos G. Christodoulou, Dusica Lecic-Tosevski
(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ – Αγγλική έκδοση μόνο)