ΠΡΩΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2021 ΚΑΙ 19:00 ΩΡΑ ΑΘΗΝΑΣ.

First digital educational seminar of the European Association of Professors Emeriti

 

Πρώτο ψηφιακό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ομοτίμων Καθηγητών την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021 και 19:00 ώρα Αθήνας, με την συμμετοχή του Προέδρου της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, Καθηγητού Γεωργίου Χριστοδούλου.

 

ZOOM MEETING LINK :
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021 και 19:00 ώρα Αθήνας.

 

 

Ελεύθερη συμμετοχή – Πιστοποίηση.

Δήλωση συμμετοχής: healthcommitteegr@gmail.com

 

First digital educational seminar of the European Association of Professors Emeriti to be held on Wednesday, 1st December, 2021 at 19:00 Athens time, with the participation of the President of the Society of Preventive Psychiatry, Professor George Christodoulou. Free attendance – Certification.