ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

administration of the society of preventive psychiatry διοικητικά όργανα εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Τα διοικητικά όργανα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.