ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact-Society-of-Preventive-Psychiatry-SPP-στοιχεία-επικοινωνίας-εταιρείας-προληπτικής-ψυχιατρικής

Διεύθυνση: Βασιλισσης Σοφιας 52, Αθήνα, 115 28
Τηλ.: + 30210 7291389
Email: psychiatry@psychiatricprevention.com


The new European Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR EU 2016/679) is enforceable on 25 May 2018 for companies holding databases. By filling in your name and email in the field above and choosing “Subscribe to our email – Newsletter List and agree with GDPR Consent to have my personal information transferred to MailChimp marketing automation platform” you are giving us your explicit consent based on the GDPR regulation to keep your details in our MailChimp database list in order to communicate with you via email – Newsletter.

We use MailChimp as our marketing automation platform for our communication purposes with our subscribers. By subscribing to our email – Newsletter list and clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy Terms of Service.

We urge you to update your information in accordance with all the abovementioned terms. You may unsubscribe at any time.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR EE 2016/679) τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων. Συμπληρώνοντας το όνομα και το email σας στο παραπάνω πεδίο και επιλέγοντας “Εγγραφή στην λίστα επικοινωνίας για αποστολή email – Newsletter και συγκατάθεση GDPR με μεταφορά των προσωπικών μου δεδομένων στο MailChimp πλατφόρμα αυτοματισμού μάρκετινγκ” μας δίνετε την ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων μας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω email – Newsletter.

Χρησιμοποιούμε το MailChimp ως πλατφόρμα αυτοματισμού μάρκετινγκ για τους σκοπούς επικοινωνίας μας με τους συνδρομητές μας. Υποβάλλοντας αυτήν την φόρμα με επιλογή “Εγγραφή στην λίστα επικοινωνίας για αποστολή email – Newsletter” αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε με τη συγκατάθεση σας βάση του GDPR κανονισμού θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου τους και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών τους Privacy Policy & Terms of Service.

Συμπληρώνοντας την ανανέωση των στοιχείων σας, συμφωνείτε στην χρήση τους σύμφωνα με όλους τους προαναφερόμενους όρους. Μπορείτε να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

ΕΓΓΡΑΦΗ / SUBSCRIBE ΑΠΕΓΓΡΑΦΗ / UNSUBSCRIBE