ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

purpose of foundation of the society of preventive psychiatry σκοπός ιδρύσεως εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Οι Σκοποί ιδρύσεως της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής για την πρόληψη της ψυχικής υγείας, την πρόληψη ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας είναι κοινωφελείς και κατ’ ουδένα τρόπο κερδοσκοπικοί

Οι Σκοποί ιδρύσεως της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής για την πρόληψη της ψυχικής υγείας, την πρόληψη ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας είναι κοινωφελείς και κατ’ ουδένα τρόπο κερδοσκοπικοί και στοχεύουν:

  • Στη προαγωγή της ψυχικής υγείας διά μέσου πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης.
  • Στην εισήγηση και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση και τη διατήρηση της ψυχικής υγείας.
  • Στην πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο της Προληπτικής Ψυχιατρικής και στην υλοποίηση ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονεί η ίδια, είτε σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες και άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
  • Στην παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης διά μέσου εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στο κοινό και σε άλλες κατηγορίες, όπως οι εκπαιδευτικοί κ.α.
  • Στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές και γενικά σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με στόχο την υποβοήθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.