ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

past scientific conferences and activities of the society of preventive psychiatry paleoteraepistimonika sinedria kai drastiriotites eterias proliptikis psihiatrikis

 

ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

3ο Διεθνές Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής & 4ο Ψυχιατρικό Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης, 2015
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) “…συνεργασία για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας, 2009”
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH)
“…συνεργασία για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας”,
2-6 Σεπτεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Χίλτον, Αθήνα
(με τη συνεργασία της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας).
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) & 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας «Κρίσεις & Καταστροφές – Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις», 2013
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) &
3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
«Κρίσεις & Καταστροφές – Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις»,
6-9 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
(Συν-διοργάνωση Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής).
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) & της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
«Ζώντας με τη σχιζοφρένεια», 2014
 Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (WFMH) &
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας «Ζώντας με τη σχιζοφρένεια»,
9-11 Οκτωβρίου 2014, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
(Συν-διοργάνωση Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2006, αφιερωμένη στην «πρόληψη της αυτοκτονίας»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, αφιερωμένη στην «πρόληψη της αυτοκτονίας»,
9 Οκτωβρίου 2006, ως συνεργαζόμενη Εταιρεία.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2007 «Διαπολιτισμική Ψυχιατρική»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας «Διαπολιτισμική Ψυχιατρική,
9 Οκτωβρίου 2007, ως συνεργαζόμενη Εταιρεία.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2008 «Καθιστώντας την Ψυχική Υγεία Παγκόσμια Προτεραιότητα»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας «Καθιστώντας την Ψυχική Υγεία Παγκόσμια Προτεραιότητα»,
10 Οκτωβρίου 2008, ως συν-διοργανώτρια Εταιρεία.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2010 «Ψυχική Υγεία και Χρόνια Σωματικά Νοσήματα»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας «Ψυχική Υγεία και Χρόνια Σωματικά Νοσήματα»,
10 Οκτωβρίου 2010, ως συνεργαζόμενος φορέας.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2012 «Κατάθλιψη: Μία Οικουμενική Προτεραιότητα»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας «Κατάθλιψη: Μία Οικουμενική Προτεραιότητα»,
10 Οκτωβρίου 2012, ως συνεργαζόμενος φορέας.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2013, αφιερωμένη στα «άτομα μεγάλης ηλικίας»
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, αφιερωμένη στα «άτομα μεγάλης ηλικίας»,
10 Οκτωβρίου 2013, ως συνεργαζόμενος φορέας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτική Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, 2012
Εκπαιδευτική Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης,
23 Νοεμβρίου 2012, ως συν-διοργανώτρια Εταιρεία