ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ PAUL TOURNIER 2020 ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ JOHN COX.

 

Απονομή βραβείου PAUL TOURNIER 2020 στον Πρόεδρο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και στον Καθηγητή JOHN COX από το Διεθνές Κολλέγιο Προσωποκεντρικής Ιατρικής (ICPCM).

Το Διεθνές Κολλέγιο Προσωποκεντρικής Ιατρικής (ICPCM), σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, αποφάσισε στις 21 Απριλίου 2020, να απονείμει το βραβείο PAUL TOURNIER 2020 στον Kαθηγητή ΓΕΩΡΓΙO ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, πρώην Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (World Federation for Mental Health) και στον Καθηγητή JOHN COX, Πρώην Πρόεδρο του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων (Royal College of Psychiatrists).