ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WPA 2020 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».

WPA 2020 Thematic Congress on intersectional collaboration “Psychological Trauma: Global burden on mental and physical health”

 

Σημαντικές ημερομηνίες εγγραφής και υποβολής υλικού για το Θεματικό συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας WPA 2020 με θέμα: «Ψυχολογικό τραύμα: Παγκόσμια επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας».

Το Θεματικό συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας WPA 2020 με θέμα: «Ψυχολογικό τραύμα: Παγκόσμια επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας» θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου 2020 στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία WPA σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου είναι συν-πρόεδρος του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.erasmus.gr/microsites/1201/organization-committees