Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής WASP. Society of Preventive Psychiatry SPP as a Member Society of the World Association of Social Psychiatry WASP as of 13 September 2018.

Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής WASP. Society of Preventive Psychiatry SPP as a Member Society of the World Association of Social Psychiatry WASP as of 13 September 2018.

Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής WASP. Society of Preventive Psychiatry SPP as a Member Society of the World Association of Social Psychiatry WASP as of 13 September 2018.