ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΟΝΕΙΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

Συνδιοργανωμένη Εκδήλωση – Ομιλία και Επιστημονική Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Πεντέλης και της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής με θέμα: «ΓΟΝΕΙΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε με επιτυχίατη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Πεντέλης και την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, την οποία εκπροσώπησε η κ. Ελένη Γκρέτσα, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου και ήταν Συντονίστρια της εκδήλωσης.

Με την επιστημονική συμβολή των Δρ Δ.Πετριλή, Ψυχολόγου Υπευθύνου Μονάδας Εφήβων ΟΚΑΝΑ και της κ. Α. Κιαπόκα, Ψυχολόγου- Στελέχους ΟΚΑΝΑ, αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των γονέων στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό των παραγόντων που καθιστούν τον έφηβο πιο ευάλωτο απέναντι στη χρήση ουσιών:

Σημαντικά πράγματα που μάθαμε από την επιστημονική εκδήλωση:

  • Μύθοι & πραγματικότητες για τις ουσίες, την χρήση & την εξάρτηση.
  • Η Αναπτυξιακή πορεία του ατόμου μέχρι και την εφηβεία και η συνάντηση του με την ουσία.
  • Παράγοντες που ευνοούν την εξάρτηση από ουσίες στην εφηβεία.
  • Διερευνήσαμε ακόμα τον γονεϊκό ρόλο στο παρελθόν και σήμερα και αναγνωρίσαμε πως οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τον γονεϊκό ρόλο.
  • Αναγνωρίσαμε επίσης, πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουν οι γονείς τις προσωπικές τους δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσουν να ενδυναμώσουν τον γονεϊκό τους ρόλο.

Τι χρειάζεται να κάνουμε, λοιπόν, για να είμαστε καλύτεροι γονείς;

  • Ανάληψη ευθύνης γονεϊκού ρόλου.
  • Σύνδεση με δίκτυα αλληλοϋποστήριξης, όπως πχ κοινότητα, σύλλογοι γονέων, κτλ.
  • Ενεργητική, αληθινή ακρόαση των παιδιών μας & των αναγκών τους.
  • Σταθερή & ρεαλιστική οριοθέτηση, παράλληλα, όμως, ευέλικτη, όχι άκαμπτη”. 
  • Ένα βιωματικό διαδραστικό εργαστήρι ξάφνιασε ευχάριστα τους γονείς μετά τις εισηγήσεις.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλων όσων παρέστησαν, τους καταξιωμένους εισηγητές μας για την εθελοντική συνεισφορά τους καθώς και τους δραστήριους Συλλόγους που υποστηρίζουν άοκνα δράσεις προς όφελος των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.