ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 23ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ WASP ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 2019.

 

Συμμετοχή της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής WASP Βουκουρέστι 2019.

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής WASP και ο Πρόεδρός της, Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου, συμμετείχαν στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο του WASP, Βουκουρέστι 2019.

Το κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν το “Οι Κοινωνικοί Καθοριστικοί Παράγοντες της Υγείας και η Πρόσβαση στην Περίθαλψη” και πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2019.