ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WPA 2020 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΣΤΙΣ 10-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

 

Το θεματικό συνέδριο Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας WPA 2020 με θέμα: «Ψυχολογικό τραύμα: Παγκόσμια επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας» θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου 2020 στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου είναι συμπρόεδρος του Συνεδρίου.

Οργανωτική επιτροπή:

Δρ. Afzal Javed, Πρόεδρος WPA, Πρόεδρος του Κογκρέσου.

Καθηγήτρια Helen Herrman, Πρόεδρος WPA.

Καθηγητής Thomas G. Schulze, γραμματέας επιστημονικών τμημάτων WPA, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής.

Καθηγητής Δημήτριος Πλουμπίδης, Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Συv-πρόεδρος του Συνεδρίου.