Βίντεο επιστημονικών ομιλιών με θέμα «Αρχές ιατρικής ηθικής» και «Ψυχοσωματική Ιατρική, η συνάντηση ψυχής και σώματος»

VIDEO OF SCIENTIFIC LECTURES ON «PRINCIPLES OF MEDICAL ETHICS» AND «PSYCHOSOMATIC MEDICINE, THE MEETING OF THE SOUL AND BODY» BY THE PRESIDENT OF THE SOCIETY OF PREVENTIVE PSYCHIATRY IN LARISA ON 13 AND 14 FEBRUARY 2020.

Video of scientific lectures on «Principles of Medical Ethics» and «Psychosomatic Medicine, the Meeting of the Soul and Body» by the President of the Society of Preventive Psychiatry in Larissa on 13 and 14 February 2020. Speaker: Professor George Christodoulou, Emeritus Professor of Psychiatry of the University of Athens, Honorary President of the Hellenic Psychiatric Association, President of the Society of Preventive Psychiatry, former Chair of the Ethics Committee on Ethical Psychiatry of the World Psychiatric Association WPA.