ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) διοργάνωσαν σειρά διαλέξεων με θέμα την «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας». Οι διαλέξεις με θέμα Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας (21 Οκτωβρίου έως και 12 Νοεμβρίου, 2017)[…]