ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  DISASTERS – MENTAL HEALTH CONTEXT AND RESPONSES ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ Αγγλική έκδοση μόνο Editor(s): George N. Christodoulou, Juan E. Mezzich, Nikos G. Christodoulou, Dusica Lecic-Tosevski[…]