Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 2018 – Συνάντηση ΕΠΙΟΝΗ. Society of Preventive Psychiatry SPP at the Panhellenic Psychiatric Congress 2018 – EPIONI Meeting.

Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 2018 - Συνάντηση ΕΠΙΟΝΗ. Society of Preventive Psychiatry SPP at the Panhellenic Psychiatric Congress 2018 - EPIONI Meeting.

Συμμετοχή της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής ΕΠΡΟΨΥ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 2018 και στην συνάντηση μελών και φίλων της Επιστημονικής Επιτροπής του συλλόγου ΕΠΙΟΝΗ στα πλαίσια του συνεδρίου.
Participation of the Society of Preventive Psychiatry SPP at the Panhellenic Psychiatric Congress 2018 as well as at the meeting of members and friends of the Scientific Committee of the EPIONI Association within the framework of the congress.