Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής και Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Βασιλείου Αλεβίζου θα διεξαχθεί στα πλαίσια του 4ου Ψυχοφαρμακολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής και Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Βασιλείου Αλεβίζου θα διεξαχθεί στα πλαίσια του 4ου Ψυχοφαρμακολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής και Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Βασιλείου Αλεβίζου θα διεξαχθεί στα πλαίσια του 4ου Ψυχοφαρμακολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας